De schikking

De schikking is een overeenkomst waarmee de partijen een einde maken aan een geschil dat al ontstaan is of dat nog kan ontstaan, door wederzijdse toegevingen te doen.

Het Burgerlijk Wetboek kent de schikking kracht van gewijsde toe in hoogste aanleg.

Ze is dan ook onbetwistbaar en kan niet meer in vraag gesteld worden.

De zaak wordt definitief beslecht door de schikking en kan niet meer aangevochten worden voor de rechtbank.