Tarieven

De erelonen worden, ongeacht de behandelde thema’s, berekend op basis van een uurtarief van :

€ 121,00 incl. btw (€ 100,00 excl. btw) voor particulieren,

€ 151,25 incl. btw (€ 125,00 excl. btw) voor professionals.

Deze tarieven omvatten alle stappen of plichten uitgevoerd in het kader van de gekozen procedure, de opvolging van de dossiers, de telefoongesprekken, de raadplegingen, de vergaderingen, het opstellen van documenten, het advies en de expertise.

De onkosten betreffen de administratieve kosten en de verplaatsingskosten.

Ze zijn duidelijk verschillend van de erelonen en worden eraan toegevoegd :

  • De kosten voor typewerk worden aangerekend aan een eenheidstarief van € 10,00 per bladzijde ;
  • De verplaatsingskosten worden gefactureerd aan € 0,50 per kilometer ;
  • De portokosten worden berekend op basis van het geldende posttarief. 

Er kunnen voorschotten worden gevraagd om de verwerking en opvolging van bepaalde dossiers te garanderen.

Onlinebeslechtingen van geschillen  moeten vooraf betaald worden met bankkaart of door overschrijving.

Bij co-bemiddeling wordt het bedrag van de erelonen vermeerderd met 50 %.

Nota: Op basis van artikel 44, §2 5° van het Btw-Wetboek is familiale bemiddeling vrijgesteld van btw.

Bij arbitrage lopen de procedurekosten uiteen tussen 100 en 5.000 euro (excl. btw).

De uitgaven zijn, net zoals de kosten (postverzendingen, verplaatsingen …), verschuldigd door de partij die in het ongelijk wordt gesteld, onder voorbehoud van proportionele berekening in geval van “ongelijk van beide partijen”.

De partij die in het gelijk wordt gesteld, kan van zijn tegenstander een rechtsplegingsvergoeding vorderen.

In tegenstelling tot de procedures voor de rechtbanken van de overheid is deze vergoeding niet afhankelijk van het feit of de partij haar belangen door een advocaat laat verdedigen. De vergoeding mag dan ook hoger zijn dan hetgeen – symbolisch – door het Gerechtelijk Wetboek wordt toegekend.

Deze vergoeding wordt op billijke wijze vastgelegd door de Arbiter. Er kan rekening gehouden worden met de tijd en de kosten die de rechtzoekende of zijn vertegenwoordiger aan de procedure besteed hebben.

De aangezochte Arbiter kan desgevraagd een betalingsregeling treffen voor de procedurekosten, het geen niet wegneemt dat ze in bemiddelingszaken net als de overige onkosten worden verdeeld over alle partijen die een afzonderlijk belang vertegenwoordigen.

 

Voor al onze diensten is steeds financiële hulp mogelijk via rechtsbijstand.

Link: Rechtsbijstand