De bemiddeling

De bemiddeling brengt een verandering mee in onze mentaliteit en in de evolutie van onze zeden en van onze praktijken.  Het is omdat ze de vrijheid beoogt en het verantwoordelijk maken van de individu’s dat de bemiddeling  al haar plaats heeft in de huidige maatschappij.

De bemiddeling, wat is dat?

Het is opnieuw de dialoog aangaan dankzij een externe, ervaren blik die iedereen kan helpen zijn visie van het conflict te veranderen.

 • Overal is die steeds meer nodig ;
 • Overal is het mogelijk ;
 • Iedereen onder ons kan dat vergemakkelijken ; 
 • De bemiddeling is de wil tot objectief luisteren, en de passie voor verzoening ;
 • De bemiddeling is een « know-how » maar ook « een manier van zijn » ; 
 • Een nieuwe cultuur in de maatschappij.

Het voordeel?

 • Het is sneller, goedkoper en aangenamer dan de gerechtelijke weg ; 
 • Ze doet een beroep op de maturiteit van de mensen ; 
 • Ze brengt de partijen ertoe om zelf te werken aan de oplossing van hun conflict: ze creëert duurzame en gezamenlijke oplossingen in plaats van « oplossingen » opgelegd door een gezag ;
 • Ze is vertrouwelijk ;
 • Ze is altijd vrij aanvaard ;
 • Ze kan resulteren in een overeenkomst die goedgekeurd kan worden door de rechtbank ;
 • Ze vervreemdt de rechten van de partijen niet indien geen enkel akkoord gevonden is en maakt het hen mogelijk de gerechtelijke procedure verder te zetten ;
 • Ze doet een echte communicatie ontstaan tussen de partijen ;
 • Ze maakt het mogelijk handelsrelaties te behouden of te herstellen, om gemeenschappelijke projecten verder te zetten of in te zetten, nieuwe kansen tot  samenwerking te openen ... 

Wie is de bemiddelaar?

 • De bemiddelaar van  Cebegeco is bekwaamd, erkend door de Federale Overheidsdienst Justitie, in elk van de materies voorzien door de Wet van 21 februari 2005 (te weten, in burgerlijke, commerciële, sociale en familiale zaken) ; 
 • Hij respecteert de beginselen van deontologie die deel uitmaken van zijn functie ; 
 • De bemiddelaar is neutraal en aanvaard door de twee partijen ;
 • Hij mag niet getuigen in recht en geeft geen enkel rapport door aan de rechter, de inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk, behalve eventueel het protocol van akkoord getekend door beide partijen.

Wat is zijn rol?

 • De bemiddelaar leidt de discussie, omkadert het conflict, identificeert en maakt de keuze duidelijk.  Zonder een oplossing op te leggen, maakt hij het mogelijk voor de partijen om hun standpunten uit te wisselen in een constructieve communicatie ; 
 • Hij maakt een dialoog mogelijk, en het overleg en nadenken, in een sfeer van wederzijds luisteren, van respect en vertrouwen, die creativiteit ten goede komt ; 
 • Uiteindelijk maakt hij het mogelijk om tot een akkoord te komen in het respect van het reglement en van de belangen van iedereen.