De arbitrage

Het gaat om een meer dwingende vorm van regeling van geschillen want de scheidsrechter die beslist over de verstandhouding tussen partijen zal een beslissing nemen van dwingende aard. De scheidsrechter wordt meestal aangeduid door de partijen.  Zijn vonnis is definitief. Maar om bekleed te zijn met uitvoerende macht, moet het arbitrale vonnis een goedkeuring krijgen van de staatsrechter.

  • De arbitrage is een soort privé gerecht waaraan de partijen aanvaard hebben hun geschil voor te leggen. 
  • Hij staat dichtbij de gerechtelijke procedures. Het voornaamste verschil bestaat uit het feit  dat de scheidsrechter, in tegenstelling tot de rechter, gekozen wordt door de partijen. 
  • De scheidsrechter beslist  in recht en in billijkheid zoals de rechter en zijn vonnis wordt opgelegd aan de partijen. 
  • Het debat dat plaats zal vinden voor de scheidsrechter gaat over dezelfde logica van strijd als die voor de rechtbanken. 

(Bron : Louise-Marie Henrion Voorzitter van de Handelsrechtbank van Namen)